Adresa
imparli


Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit te Parave

logo fiu


1333107043 inbox  Ministria e Financave "Bulevardi Dëshmoret e Kombit", Nr. 3 Tirane, Shqipëri

  122862-matte-red-and-white-square-icon-business-phone1.130210548 std    Tel: +355 4 2244602   Fax: +355 4 2244602
Red-Mail-Icon      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Untitled-1 copy  Per ç'do arsye teknike ju lutemi kontaktoni ne adresen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.