FIU Mjedisor të OSCE


Në datat 14-16 Shtator 2016 u mbajt në Pragë takimi i 24rt i Forumit Ekonomik dhe Mjedisor me temë “Forcimi i Qëndrueshmërisë dhe Sigurisë nëpërmjet bashkëpunimit mbi bazat e një mirëqeverisje”.

Ky takim u organizua nga OSCE në bashkëpunim me Zyrën e Koordinatorit të Aktiviteteve Ekonomike dhe Mjedisore të OSCE (OCEEA). Në këtë takim DPPPP u përfaqësua nga Z. Alket HYSENI, Drejtor i Përgjithshëm.

Ndër të tjera, në këtë takim të rëndësishëm nga ana e DPPPP u diskutuan praktikat më të mira dhe arritjet në luftën kundër korrupsionit.