FIU DENONCO

Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 473, datë 01.06.2017 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017”, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) ka vendosur në dispozicion numrin + 355 4
22 29 049dhe adresat email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dhe This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. në të cilat mund të bëhen denoncimet e çdo rasti abuziv dhe të paraqitet çdo ankesë ndaj punonjësve dhe drejtuesve të DPPPP që gjatë procesit zgjedhor përfshihen në veprimtari politike në kundërshtim me këtë vendim.