online

Formulari i raportimeve RTV/RTPF


Raportimi online124065-matte-red-and-white-square-icon-symbols-shapes-power-button2

Manulalet për Raportimin Online në Faqen Zyrtare të DPPPP mund t'i gjeni në menunë anësore "Formularët".

Për informacion të mëtejshëm mund të komunikoni në numrin e telefonit 042257156 ose të kontaktoni në This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.