Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: + 355 4 2229049
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë