I/E nderuar

Në faqet e mëposhte të interneit të OKB gjendet informacion në lidhje me procedurat e listimit dhe/ose rishikimit sipas rezolutave të Këshillit të Siurimit të OKB nr. 1373, 1988, 1989, 1904, 2083 etj.

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/guidelines

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

http://www.un.org/en/ombudsman/

https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson

https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/application